Herroepingsformulier

Herroepingsformulier

(Dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Amazighrose
Adres: Masstraat 559, 1823 XT Nederland
E-mail: info@amazighrose.com

Ik/wij ( ) deel/delen hierbij mee dat ik/wij ( ) mijn/onze ( ) verkoopovereenkomst voor de volgende goederen ( )/voor de levering van de volgende dienst (*) herroep/

  • Besteld op ( )/ontvangen op ( ),
  • Naam consument(en),
  • Adres consument(en),
  • Handtekening consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),
  • Datum

(*) Schrappen wat niet past

Contact Formulier