Herroepingsrecht

Herroepingsrecht (afkoelingsperiode)

Als u een consument bent die in de Europese Unie woont, heeft u het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze periode van veertien dagen staat bekend als de ‘afkoelingsperiode’.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van de formulier voor herroeping voorzien, maar het is niet verplicht. U kunt ook rechtstreeks contact met ons opnemen via e-mail om ons op de hoogte te stellen van uw besluit om u terug te trekken.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking:

  • Als u tijdens de bedenktijd de overeenkomst herroept, vergoeden wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief de kosten voor standaardlevering. Eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering worden niet vergoed.
  • Wij zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren en niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de initiële transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor u geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling.
  • Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
  • U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw herroeping van dit contract meedeelt, terug te sturen of aan ons te overhandigen. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
  • De directe kosten voor het retourneren van de goederen komen voor uw rekening.
  • U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

Uitsluitingen van het herroepingsrecht:

  • Houd er rekening mee dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten.

Contact Formulier