Vrijwaring

De informatie die wordt verstrekt in de Amazigh Rose-winkel (de "Winkel") is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven de informatie actueel en accuraat te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de winkel of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die voor welk doel dan ook in de Winkel worden weergegeven. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is strikt op eigen risico.

In geen geval zal Amazigh Rose aansprakelijk zijn voor verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot indirect verlies of gevolgschade, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het verlies van gegevens of winst als gevolg van of in verband met het gebruik van de Winkel.

Via de Winkel kunt u links vinden naar andere websites die niet onder controle staan ​​van Amazigh Rose. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die daarin worden geuit.

Er wordt alles aan gedaan om de winkel soepel te laten werken. Amazigh Rose aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Winkel vanwege technische problemen buiten onze controle.

Contact Formulier